Днес ви представяме комплекс от упражнения, които може и вие да практикувате в залата.

Цели:

* Усвояване на правилни двигателни навици.

* Постепенно адаптиране за силови натоварвания.

* Почивки за всички тренировки в първи мезоцикъл: между сериите – 90 секунди и между упражнения – 120 секунди

 I микроцикъл - адаптивен

Подготвителна част:

 1. 4 минути степер на 6-та степен
 2. Динамичен стречинг
 3. Планк:
 • Лицев – 40 секунди
 • Страничен - 20 секунди
 • V-седеж – 50 секунди

Крака:

 • Махове назад – 3 серии по 12 бр.
 • Напади – 3 серии по 8 бр. на крак
 • Клекове – 3 серии по 12 бр.
 • Бедрено сгъване – 3 серии по 12 бр.
 • Повдигане на таза – 3 серии по 12 бр.

Корем:

 • Швейцарски ножчета – 3 серии по 10 бр.
 • Странични – 3 серии по 12 бр.
 • Молитва – 3 серии по 15 бр.
 • Гръбни хиперекстензии – 3 серии по 12 бр.

 Заключителна част:

 • Статичен, пасивен стречинг