Цели:

 • Понижаване на vLDL.
 • Понижаване на процента мазнини.
 • Повишаване на кислородната консумация.
 • Увеличаване на аеробния капацитет и издръжливостта.

 1-ви мезоцикъл – подготвителен (адаптивен)

Почивки за всички тренировки в 1-ви мезоцикъл: в сетовете – 30 секунди, между сетовете – 60 секунди

Подготвителна част:

 1. 10 минуни бързо ходене на пътека
 2. Динамичен стречинг
 3. Планк:
 • Лицев – 40 секунди
 • Страничен – 20 секунди
 • V-седеж – 50 секунди

Основна част:

По 3 серии:

 1. Махове назад - 12 бр. на крак
 2. Придърпване с широк надхват на вертикален скрипец - 12 бр.
 3. Крънчове - 12 бр.

 По 3 серии:

 1. Клекове – 12
 2. Преси с дъмбели – 12 бр.
 3. Ножици – 12 бр. на крак

 По 3 серии:

 1. Напади – 12 бр.
 2. Трицепсово разгъване (Pressdown) – 12 бр.
 3. Колело във въздуха – 12 бр. на крак

 По 3 серии:

 1. Бедрено сгъване – 12 бр.
 2. Бицепсово сгъване с повдигане – 12 бр.
 3. Гръбни хиперекстензии – 12 бр.

 

Заключителна част:

 • 10 минути бързо ходене на пътека
 • Статичен, пасивен стречинг