Цялата тренировъчна програма е създадена от нашия конвенционален треньор Надежда Олег Прокопиева.