- Развиване на фитнес индустрията в България чрез разработване на фитнес програми и сертификати от полза и в интерес за фитнес на индустрията.
- Подобряване на работния процес на студентите ни, чрез улесняване на възможностите за учене и лично развитие.
- Установяване на стандарти и насоки за предоставяне на качествени и професионални услуги, фитнес и бизнес практики.
- Сътрудничество с публични и частни индустрии за развитието на програми и услуги за повишаване информираността на фитнес- образованието и ползите за обществеността.
- Изграждане на мрежа с други браншови организации за напредък в знанията на фитнес образованието и професионални практики чрез иницииране и разпространяване на резултатите от научните изследвания.
-След завършен курс промотиране на студентите от BFS Academy в чужбина и у нас, и възможност за участие на международните фитнес фестивали, организирани от BFS Academy.